ENG

Guest

Login

Business logo

Ben Thanh Burlington

(905) 336-0188 2080 Appleby Line, Burlington, ON L7L 6M6

Gift Certificates

$25 Gift Certificate

CA$25.00

Coffee | Tea | Desert | 咖啡/茶

02 v-n Cappuccino 越南熱咖啡奶

Cà phê sửa nóng

CA$5.50

02B - western coffee 咖啡奶

Cà phê mỷ

CA$2.95

03 - V-N Espresso 越南熱咖啡

Cà phê đen nóng

CA$5.50

04 - Ginger tea ( hot or cold ) 薑茶

Trà gừng ( Nóng hoặc lạnh )

CA$5.50

05 - Thai tea ( hot or cold ) 泰式奶茶

Trà Thái ( nóng hoặc lạnh )

CA$5.50

06 - Chrysanthemum tea ( hot or cold ) 菊花茶

Trà bông cúc ( nóng hoặc lạnh )

CA$5.50

08 - V-N ice espresso 越南凍咖啡

Cà phê đen đá

CA$5.50

09 - V-N ice cappuccino 越南凍咖啡奶

Cà phê sửa đá

CA$5.50

Mango puđing

CA$4.95

Cheese cake with passion fruit

CA$5.95

Mango Ice Cream

CA$4.95

Coconut Ice Cream

CA$4.95

Soft Drink | 汔水

Coke

coca cola

CA$2.95

Diet Coke

coca cola o đường

CA$2.95

Sprite

CA$2.95

Ginger Ale

CA$2.95

Root Beer

Xá sị

CA$2.95

Nestea

trà chanh

CA$2.95

Soda Water

CA$2.95

C-Plus

nước cam ngọt

CA$2.95

Milk shake- BB tea | 味珍珠奶荼

50 - Original Bubble Milk Tea | 原味珍珠奶荼

Trà sửa hột lụ

CA$6.95

50 - Taro Bubble Tea | 芋頭珍珠奶茶

Trà sửa môn hột lụ

CA$6.95

50 - Mango Bubble Tea | 芒果珍珠奶荼

Trà sửa xoài hột lụ

CA$6.95

50 - Thai Bubble Milk Tea | 泰珠珍奶恭

Trà Thái sửa hột lụ

CA$6.95

50 - Coconut Bubble Tea | 椰子珍珠奶茶

Trà sửa dừa hột lụ

CA$6.95

50 - Green Apple Bubble Tea | 青頻果珍珠奶茶

Trà sửa táo xanh hột lụ

CA$6.95

50 - Honeydew Bubble Tea | 哈蜜瓜珍珠奶茱

Trà sửa dưa gan hột lụ

CA$6.95

50 - Banana Bubble Tea | 香蕉珍珠奶荼

Trà sửa chuối hột lụ

CA$6.95

50 - Red Bead Bubble Tea | 紅豆珍珠奶荼

Trà sửa đậu đỏ hột lụ

CA$6.95

50 - Almond Bubble Tea | 杳仁珍珠奶荼

Trà sửa Hạnh nhân hột lụ

CA$6.95

50 - Watermelon Bubble Tea | 西瓜珍珠奶茶

Trà sửa dưa hấu hột lụ

CA$6.95

50 - Strawberry Bubble Tea | 士多啤梨珍珠奶荼

Trà sửa trái dâu hột lụ

CA$6.95

51 - Ice cappucino 凍咖啡奶冰沙

Sinh tố cà phê sửa

CA$5.95

52 - Chocolate Bubble Tea | 朱古力珍珠奶荼

Chocolat Hột lụ

CA$6.95

54 - Green Apple Slushy | 青頻果冰沙

Nước táo xanh hạt dừa

CA$6.95

56 - Mango Slushy | 芒果冰沙

Nước xoài hạt dừa

CA$6.95

57 - Lychee Slushy 荔枝冰沙

Nước trái dãi hạt dừa

CA$6.95

58 - Passion Fruit Slushy | 百花果冰沙

Nước chanh dây hạt dừa

CA$6.95

59 - Japanese Matcha | 日本末茶紅豆

Trà xanh nhật đậu đỏ

CA$6.95

60 - Strawberry Slushy | 士多啤梨冰炒

Nước trái dâu hạt dừa

CA$6.95

61 - Blue Berry Slushy | 藍梅冰沙

Nước dâu xanh hạt dừa

CA$6.95

30A - Berry Blast Shake 三色 啤梨 冰沙

Sinh tố dâu 3 màu

CA$6.95

31A - Sunshine Shake 士多啤梨香蕉冰沙

Sinh tố chuối và dâu

CA$6.95

31B - Blue berry Bananza Shake 香蕉藍莓冰沙

Sinh tố chuối và dâu xanh

CA$6.95

33 - Avocado Shake 牛油果冰沙

Sinh tố bơ

CA$6.95

34 - Mango Shake 芒果冰沙

Sinh tố xoài

CA$6.95

79 - - Mango smoothy w mango jelly 芒果冰沙

sinh tố xoài với xoaì sưn sa

CA$6.95

37 - Coconut Shake 椰子冰沙

Sinh tố dừa

CA$6.95

38 - Strawberry Shake 士多啤梨冰沙

Sinh tố dâu

CA$6.95

39 - Passion Fruit Juice 百香果梳打水

Soda chanh dây

CA$6.95

11 - Kumquat Lemon with Soda 柑桔 梳打

Soda tắt

CA$5.95

12 - Triple Colour Sweet Beans 三色冰

Chè ba màu Cốt dừa

CA$5.95

13 - Mun Beans with Coconut Milk 綠豆冰

Đậu xanh cốt dừa

CA$5.95

14 - Red Beans with Coconut Milk 紅豆冰

Đậu đỏ cốt dừa

CA$5.95

21 - Lime Soda 梳打檸檬水

Soda chanh đường

CA$5.95

25 - Fresh Young Coconut Juice 青椰子水

Nước dừa non và dừa

CA$5.95

Grass jelly milk tea | 仙草奶茶

63 - Green tea w Grass jelly 仙草綠茶

Trà Bông lài sưn sáo đen

CA$6.95

70 - japan matcha w grass jelly 仙草抹茶

Bột trà xanh sưn sáo đen

CA$6.95

71 - Thai tea w grass jelly 仙草泰奶茶

trà thái sưn sáo đen

CA$6.95

72 - black tea w grass jelly 仙草原味奶茶

trà sửa sưn sáo đen

CA$6.95

73 - Almond milk tea w grass jelly 仙草杏仁茶

trà hạnh nhân sưn sáo đen

CA$6.95

74 - Coconut milk w grass jelly 仙草椰汁奶茶

nước cốt dừa sưn sáo đen

CA$6.95

75 - Honeydew tea w grass jelly 仙草蜜瓜茶

dưa gan sưn sáo đen

CA$6.95

76 - Chrysanthemum tea w grass jelly 仙草菊花茶

Trà bông cúc sưn sáo đen

CA$6.95

77 - Basil seed w grass jelly 仙草九層塔子

Hột é và sưn sáo đen

CA$6.95

78 - Basil seed w pandan jelly 層塔子班蘭嗜哩

Hột é với rau câu lá dứâ

CA$6.95

Konjac Boba | 蒟蒻珍珠 系列

80 - Hokaido milk tea w Sakura Boba 櫻花北海道奶茶

Trà sửa nhật chân châu

CA$6.95

81 - Okinawa black sugar milk tea w Boba 沖繩黑糖珍珠奶茶

Trà sửa đường táng và chân châu

CA$6.95

82 - Black coffee w black sugar Boba 沖繩黑糖蒟蒻珍珠黑咖啡

Cà phê đen và chân châu

CA$6.95

83 - Cream coffee w black susar Boba 沖繩黑糖蒟蒻珍珠咖啡奶

Cà phê sửa chân châu

CA$6.95

84 - Coconut milk w rainbow Boba 彩虹蒟蒻珍珠 椰奶

Chân châu 3 màu nước cốt dừa

CA$6.95

85 - CoCo soda w clear Boba 蒟蒻珍珠椰子梳打

soda nước dừa chân châu

CA$6.95

86 - Cream soda w Sakura Boba 櫻花蒟蒻珍珠忌廉梳打

kem soda chân châu

CA$6.95

Dinner Set | 套餐

Dinner For Two A

Cơm phần 2 người A

Mango Salad, Thai Spring Roll, Cashew Nut Chicken, Sweet & Sour Pork, Steamed Rice.

CA$38.95

Dinner For Two B

Cơm phần 2 người B

Mango Salad, Thai Spring Roll, Basil Beef, Tamarind Chicken, Steamed Rice

CA$38.95

Dinner For Four A

Cơm phần 4 người A

Mango Salad, Thai Spring Roll, Basil Beef, Cashew Nut Chicken, Sweet & Sour pork, Young Chow Fried Rice.

CA$66.95

Dinner For Four B

Cơm phần 4 người B

Mango Salad, Thai Spring Roll, Blk Bean Beef, Eggplant Chicken, Sweet & Sour pork, Young Chow Fried Rice.

CA$66.95

Appetizers | 頭盤

500 - Thai Crispy Spring Rolls | 泰式炸春卷

chã giò Thái lan

Shrimp & Pork, Contains peanuts

CA$7.50

501 - Crispy Vietnamese Spring Rolls | 炸春卷

chả giò viêt nam (bánh tráng)

Shrimp & Pork, Peanut Garnish ,

CA$7.50

502 - Fresh Grilled Nam Rolls | 串燒肉丸卷

nem nướng cuốn

Peanut Garnish ,

CA$7.50

503 - Appetizer Platter | 頭盤

Spring Roll, Shrimp Roll, Thai Spring Roll, Wonton, Chicken Skewer, Mango salad, Peanut Garnish

CA$19.95

504 - Shrimp Rolls | 鮮蝦卷

gỏi cuón tôm

Peanut Garnish ,

CA$7.50

505 - Grilled Pork Meat Balls | 串燒肉丸

nem nướng

Peanut Garnish ,

CA$7.50

506 - Sugar Cane Shrimp | 庶蝦

chảo tôm

CA$7.50

507 - BBQ Pork Rolls | 烤豬肉卷

thịt nướng cuốn

CA$7.50

508 - BBQ Beef Rolls with Avocado | 烤牛肉牛油果卷

bò nướng cuốn

Peanut Garnish ,

CA$7.50

509 - Deep Fried Chicken Wings | 炸雞翼

cánh gà chiên giòn

CA$12.95

509B - Chili Salt Chicken Wings | 椒監雞翼

cánh gà chiên gìon muối ớt

Spicy

CA$13.95

509C - Tamarind Chicken Wings | 酸子雞翼

cánh gà chiên giòn sót me

CA$13.95

510 - Crispy Calamari Wasabi | 日本炸尤魚

mực chiên giòn wasabi

CA$13.95

511 - Mango Avocado Rolls | 芒果牛油果卷

bơ xoài cuốn

CA$6.95

513 - Cheese Wontons | 炸芝士雲吞

hoành thánh chiên ( cheese )

CA$7.50

514 - Skewers (4) - Grilled Chicken or Beef | 串燒雞或牛

gà lụi hoặc bò lụi (4 cây)

CA$11.95

515 - Grilled Lamb Skewers (4) | 串燒羊肉

dê lụi nướng ( 4xiêng)

CA$12.95

516 - Crispy Taiwanese Spicy Chicken | 監酥雞

Gà chiên giòn muối tiêu

CA$7.95

399 - Thai Salad with Avocado

lettuce, tomatoes, onion, pepper, cucumber, avocado, Peanut,

CA$11.95

400 - Papaya salad / 木瓜沙律

Gỉo Đu Đủ

CA$8.95

412 - Chicken Salad | 雞絲沙律

gà salad

Peanut Garnish ,

CA$8.95

413 - Mango Salad | 芒果沙律

gỏi tôm xoài

Peanut Garnish ,

CA$8.95

131A - Wonton Soup | 雲吞湯

Hoành thánh tôm thịt (2viên)

CA$5.50

401 - V-N Sweet & Sour Fish Soup | 越式魚酸湯

canh chua cá (1 ngưòi)

Pineapple, Tomato, Celery,

CA$5.50

401C - Sweet & Sour Chicken Soup | 越式雞酸湯

canh chua gà (1 ngưòi)

Pineapple, Tomato, Celery,

CA$5.50

402 - Sweet & Sour Shrimp Soup | 越式蝦酸湯

canh chua tôm (1 ngưòi)

Pineapple, Tomato, Celery,

CA$5.50

403 - Thai Tom Yum Soup with Shrimp | 蝦冬陰湯

canh chua thai tôm (1 người)

Spicy

CA$5.50

403C - Thai Tom Yum Soup with Chicken | 雞冬陰湯

canh chua thai gà (1 người)

Spicy

CA$5.50

404 - Thai Coconut Sour Soup with Chicken | 椰子雞酸湯

canh chua cốt dừa thái gà (1 người)

CA$5.50

404A - Sweet Corn Chicken Soup | 雞蓉粟米羹

canh bắp (ngô) gà (1 người)

CA$5.50

Dim Sum | 點心 điễm tâm

A1 - Ha Gow | 蝦餃

Há cảo

CA$7.95

A2 - Siu Mai | 燒賣

síu mại

CA$6.95

A3 - Shrimp & Chive Dumplings | 菲菜蝦餃

Há cảo hẹ

CA$5.95

A5 - Chicken Claws | 鳳爪

chân gà tầu xì

CA$6.95

A8 - Sticky Rice Lotus Leaf Wrap | 糯米雞

xôi nếp gà

CA$6.95

A9 - Steamed BBQ Pork Bun | 叉燒飽

bánh bao xá xíu

CA$5.95

A11 - Gyoza | 鍋貼4

bánh sếp gà cải (chiên)4

CA$5.95

A12 - Thai Spring Rolls | 泰春卷

chã giò Thái lan

CA$7.50

A13 - Plain Congee | 白粥,油條

cháo trắng với dầu cháo quầy

CA$8.95

A14 - Custard Buns | 奶黃包

bánh bao sửa hột gà

CA$5.95

A18 -fried shrimp roll wrap with lettuce .rice paper| 炸蝦卷包生菜

chả giò tôm cuốn bánh tránh

CA$6.95

A17 - Grilled Korean Short Ribs | 牛仔骨

sườn bò nướng

CA$10.95

A20 - Crispy Long Shrimp Stick | 炸蝦3

tôm cuốn chiên giòn 3

CA$8.95

A21 - Tempura Squid Tentacle | 炸龍鬚

râu mực chiên giòn

CA$8.95

A22 - Deep Fried Shrimp Dumpling | 炸蝦角

bánh sếp tôm chiên giòn

CA$8.95

A28 - Curry Beef Samosa | 咖哩角4

bánh sếp bò càri chiên giòn 4

CA$6.95

A30 - Fried Egg Noodles | 豉油王炒麵

mì xào nước tương

CA$9.95

A32 - Vietnamese Style Seafood Vermicelli | 海鮮炒米

bún xào tôm mực

CA$15.95

A36 - Vegetable & Chicken Dumpling | 煎雞餃子6

bánh sếp gà cải ( chiên ) 6

CA$6.95

A37 - Chive & Pork Dumpling | 煎豬肉菲菜餃子6

bánh sếp thịt heo và hẹ (chiên)6

CA$6.95

Pho - Beef Rice Noodle Soup | 牛肉湯粉

101 - Special Beef Noodle Soup | 特別牛肉粉

phở đặc biệt (tái nạm gân sách)

CA$11.95

102 - Rare Lean Beef | 生牛肉粉

phở tái

CA$11.95

103 - Rare Lean Beef & Tripe | 生肉柏葉粉

phở tái sách

CA$11.95

104 - Rare Lean Beef & Soft Tendon | 生肉牛筋粉

phở tái gân

CA$11.95

105 - Rare Lean Beef & Flank Brisket | 生肉牛腩粉

phở tái nạm

CA$11.95

106 - Rare Lean Beef, Flank Brisket & Tendon | 生肉腩筋粉

phở tái nạm gân

CA$11.95

107 - Rare Lean Beef, Tendon & Tripe | 生肉筋柏葉粉

phở tái gân sách

CA$11.95

108 - Rare Lean Beef & Beef Balls | 生肉牛丸粉

phở tái bò viên

CA$11.95

109 - Rare Lean Beef, Flank Brisket & Tripe | 生肉腩柏葉

phở tái nạm sách

CA$11.95

110 - Flank Brisket, Tendon & Tripe | 腩筋柏葉粉

phở nạm gân sách

CA$11.95

111 - Flank Brisket & Tripe | 牛腩柏葉粉

phở nạm sách

CA$11.95

112 - Flank Brisket & Tendon | 牛腩牛筋粉

phở nạm gân

CA$11.95

113 - Flank Brisket | 牛腩粉

phở nạm

CA$11.95

114 - Beef Balls with Noodle | 牛丸粉

phở bò viên

CA$11.95

115 - Rare Beef, Flank Brisket & Chicken | 生肉,腩,雞粉

phở bò gà

CA$11.95

Noodle Soup | 湯粉麵

116 - Chicken Breast Noodle Soup | 雞絲河粉

phở gà

CA$11.95

118 - Chicken Breast with Vermicelli Noodle | 雞絲米粉

bún nước lèo gà

CA$11.95

119 - korean clear Noodle with Mixed Seafood | 美牠海鮮粉

hủ tiếu mỷ tho đồ biển (nước)

CA$11.95

120 - Nam Vang Seafood & Chicken| 金邊海鮮雞粉

hủ tiếu nam-vang ( đồ biển gà)

CA$11.95

121 - Egg Noodle with Mixed Seafood | 海鮮湯麵

mì quảng đồ biển

CA$11.95

122 - Rice & Egg Noodle with Mixed Seafood | 海鮮粉麵

hủ tiếu mì đồ biển

CA$11.95

123 - Phuc Kien Noodle with mixed Seafood | 福建米黃

mì vàng phúc-kiến (đồ biển)

CA$11.95

124 - Marinated Duck Noodle Soup | 陳皮鴨湯麵

mì vịt tiềm .

CA$13.95

125 - Five Spice Beef Stew with Rice Noodle | 笳汁牛腩粉

hủ tiếu bò kho

CA$11.95

126 - Five Spice Beef Stew with Egg Noodle | 笳汁牛腩麵

mì bò kho

CA$11.95

128 - Sate Beef with Rice Noodle | 沙爹牛肉粉

hủ tiếu bò saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

128C - Sate Chicken with Rice Noodle | 沙爹雞肉粉

hủ tiếu gà saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

129 - Sate Beef with Egg noodle | 沙爹牛肉麵

mì bò saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

129C - Sate Chicken with Egg Noodle | 沙爹雞肉麵

mì gà saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

130 - Lemongrass Beef Shank | 香芧牛腲粉

Bún bò huế ( bắp bò và gân)

Spicy

CA$13.95

131 - Wonton Soup | 淨雲吞

Hoành thánh tôm thịt

CA$11.95

133 - Wonton Noodle Soup | 雲吞麵

mì hoành thánh

CA$11.95

135 - Tom Yum Beef Rice Noodle | 冬陰牛內粉

phở bò tomyum

Spicy

CA$11.95

135C - Tom Yum Chicken Rice Noodle | 冬陰雞肉粉

phở gà tomyum

Spicy

CA$11.95

136 - Tom Yum Seafood Vermicelli | 冬陰海鮮米粉

Bún tomyum đồ biển

Spicy

CA$11.95

136C - Tom Yum Chicken Vermicelli | 冬陰雞肉米粉

Bún tomyum gà

Spicy

CA$11.95

137 - BBQ Pork Chop Rice Noodle | 豬扒湯粉

hủ tiếu sườn nướng

CA$11.95

138 - BBQ Chicken Rice Noodle | 雞扒湯粉

hủ tiếu gà nướng

CA$11.95

139 - Mixed Seafood Udon | 海鮮烏冬粉

bánh canh (udon) tôm mực

CA$11.95

139C - Chicken Udon | 雞肉烏冬粉

bánh canh (udon) gà

CA$11.95

140 - Malaysian Seafood Curry Laksa | 海鮮拉沙粉

bún laksa đồ biển (nước)

Spicy

CA$11.95

140C - Malaysian Chicken Curry Laksa | 雞肉拉沙粉

bún laksa gà (nước)

Spicy

CA$11.95

141 - Vegetable & Chicken Dumpling | 淨菜肉雞餃子

bánh sếp gà cải (nước)

CA$11.95

142 - Chives & Pork Dumpling | 菲菜豬肉鮮餃子

bánh sếp thịt heo và hẹ (nước)

CA$11.95

Ramen | 拉麵

150 - 3 Skewer Lamb Ramen 串燒羊肉拉麵

mì nhật dê lụi

CA$15.95

151 -2 Skewer Chicken Ramen 串燒雞肉拉麵

mì nhật gà lụi

CA$14.95

152 - 2 Skewer Beef Ramen 串燒牛肉拉麵

mì nhật bò lụi

CA$14.95

153 - Seafood Ramen 海鮮拉麵

mì nhật đồ biển

CA$15.95

154 - Chiuhou Beef Brisket Ramen | 柱候牛腩拉麵

mì nhật bò kho tương

CA$14.95

155 - BBQ Beef Rib, Kimchi Ramen 牛仔骨泡菜拉麵

mì nhật sườn bò kimchi

CA$15.95

156 - Vegie Chicken Dumpling Ramen 雞肉餃子拉麵

mì nhật bánh sếp gà

CA$13.95

157 - Chive & Pork Dumpling Ramen 豬肉餃子拉麵

mì nhật bánh sếp thĩt heo và hẹ

CA$13.95

158 - Crispy Spiced Chicken Nugget Ramen | 監酥雞拉麵

mì nhật gà chiên giòn

CA$14.95

Congee | 粥

701 - Mixed Seafood | 海鮮粥

cháo đồ biển

CA$10.95

702 - Fish Fillet | 魚片粥

cháo cá

CA$10.95

703 - Chicken | 雞粥

cháo gà

CA$10.95

704 - Tiger Shrimp | 蝦球粥

cháo tôm

CA$10.95

705 - Beef | 牛肉粥

cháo bò

CA$10.95

706 - Crispy Flour Sticks | 炸油條

dầu cháo quẫy

CA$2.95

Vermicelli Bowl | 檬

297 - Vietnamese Yellow Curry Lamb | 咖哩羊肉檬

Bún càri dê

Peanut Garnish , Spicy

CA$15.50

298 - Spring Roll Vermicelli | 春卷檬

Bún chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.50

299 - BBQ Lemongrass Chicken | 烤雞肉檬

Bún gà nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.50

300 - BBQ Pork | 烤豬肉檬

Bún thịt nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.50

303 - Pork Balls BBQ Pork & Spring Roll | 烤肉春卷肉丸檬

Bún nem nướng thịt nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$14.50

304 - Sugar Cane Shrimp BBQ Pork & Spring Roll | 庶蝦烤肉春卷檬

Bún chảo tôm thịt nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$14.50

305 - Sugar Cane Shrimp BBQ Pork & Pork Balls | 烤肉 庶蝦肉丸檬

Bún chảo tôm nem nướng thĩt nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$14.50

306 - Sugar Cane Shrimp, Spring Roll & Pork Balls | 蔗蝦春卷肉丸檬

Bún chảo tôm nem nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$14.50

307 - BBQ Pork, Spring Roll & Shrimp Skewer | 烤肉春卷串蝦檬

Bún tôm nướng thịt nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$16.50

308 - BBQ Beef | 烤牛肉檬

Bún bò nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.50

309 - Vietnamese Yellow Curry Chicken | 黃咖哩雞檬

Bún càri gà

With onion and potatoes, Spicy, Peanut Garnish

CA$14.50

309R - Thai Red Curry Beef | 紅咖哩牛肉檬

Bún càri bò thai-lan

Peanuts Garnish, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$14.50

Vermicelli Platters | 賓海

310 - Grilled Pork Meat Balls (4 pcs) | 烤肉丸賓海

Bánh hỏi nem nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$17.95

312 - Sugar Cane Shrimp | 蔗蝦賓海

Bánh hỏi chảo tôm 4 cây

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$17.95

315 - BBQ Beef | 烤牛肉賓海

Bánh hỏi bò nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$17.95

317 - BBQ Pork | 烤豬肉檬

Bánh hỏi thịt nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$16.95

323 - BBQ Pork, Grilled Pork Balls & Spring Roll | 烤肉春卷肉丸賓海

Bánh hỏi nem nướng thịt nướng chả giò

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$17.95

325 - Pork Balls with Shrimps & Spring Roll | 肉丸燒蝦春卷賓海

Bánh hỏi tôm xiêng nướng nem nướng chả giò

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$19.95

326 - Meat Lovers - BBQ Beef, Chicken, Pork | 豬,牛,雞肉賓海

Bánh hỏi thịt nướng bò nướng gà nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$19.95

328 - Shrimp Lovers - Shrimp Skewer, Sugar Cane Shrimp (2) | 蔗蝦燒蝦賓海

Bánh hỏi tôm xiêng nướng và chảo tôm 3 cây

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$19.95

Grilled Rice Entrees | 烤肉飯

201 - BBQ Pork Chop on rice | 香茅豬扒飯

Cơm sườn nướng

CA$12.95

202 - Korean Beef Rib with Fried Egg on Rice | 牛仔骨煎蛋飯

Cơm sườn bò nướng và trứng chiên

CA$14.95

206 - BBQ Beef with Fried Egg on Rice | 烤牛肉煎蛋飯

Cơm bò nướng và trứng chiên

CA$12.95

209 - BBQ Lemongrass Chicken | 番茅雞扒飯

Cơm gà nướng

CA$12.95

213 - BBQ Lemongrass Chicken & Pork Chop | 香茅雞扒豬扒飯

Cơm sườn gà nướng

CA$12.95

Stir Fry Rice Entrees | 小炒碟頭飯

210 - Stir Fried Lemongrass Beef | 香茅辣椒牛肉飯

Cơm bò xào sả ớt

With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

210B - Stir Fried Basil Beef | 香葉辣椒牛肉飯

Cơm bò xào quế và ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

211 - Stir Fried Lemongrass Shrimp | 香茅辣椒蝦飯

Cơm tôm xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$14.95

211B - Stir Fried Basil Shrimp | 香葉辣椒蝦餃

Cơm tôm xào quế ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$14.95

212 - Stir Fried Lemongrass Chicken | 香茅辣椒雞飯

Cơm gả xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

212B - Stir Fried Basil Chicken | 香葉辣椒雞肉飯

Cơm gà xào quế ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

218 - Five Spice Beef on Rice | 笳汁牛腩飯

Cơm bò kho

CA$12.95

218B - Chiuhou Beef Brisket on Rice | 柱候牛腩飯

Cơm bò kho tương

CA$12.95

219 - Stir Fried Sirloin Steak Cubes on Rice | 牛肉粒蘑菇飯

Cơm bò lúc-lắc

With Mushroom on Rice

CA$14.95

222 - Cashew Chicken on Rice | 腰果雞飯

Cơm gà xào hạt điều

Spicy

CA$12.95

222S - Cashew Shrimp on Rice | 腰果蝦飯

Cơm tôm xào hạt điều

Spicy

CA$14.95

223 - Tamarind Chicken on Rice | 酸子雞飯

Cơm gà sốt me

CA$13.95

224 - General Tao Chicken on Rice | 左宗雞飯

Cơm gà sốt chua ngọt

Spicy

CA$13.95

225 - Sweet and Sour Pork on Rice | 甜酸咕嚕肉飯

Cơm thịt xào chua ngọt

CA$12.95

Curry on Rice | 咖哩飯

215 - Thai Green Curry Shrimp | 青咖哩蝦飯

cơm tơm càri xanh

With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Spicy

CA$15.95

215B - Thai Green Curry Beef | 青咖哩牛肉飯

Cơm bò càri xanh

With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Spicy

CA$14.95

216 - Vietnamese Yellow Curry Chicken | 黃咖哩雞飯

Cơm gà càri vàng

With Onion and Potatoes, Spicy

CA$14.95

217 - Thai Green Curry Chicken | 青咖哩雞飯

Cơm gà càri xanh

With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Spicy

CA$14.95

220 - Vietnamese Yellow Curry Lamb | 黃咖哩羊肉飯

Cơm càri dê vàng

With Onion and Potatoes, Spicy

CA$15.95

221 - Thai Red Curry Beef | 紅咖哩牛肉飯

Cơm bò càri đỏ

With Eggplant & Bamboo Shoot, Spicy

CA$14.95

221S - Thai Red Curry Shrimp | 紅咖哩蝦飯

Cơm tôm càri đỏ

With Eggplant & Bamboo Shoot Spicy

CA$15.95

221C - Thai Red Curry Chicken | 紅咖哩雞飯

Cơm gà càri đỏ

With Eggplant & Bamboo Shoot, Spicy

CA$14.95

Fried Rice | 炒飯

425 - Shrimp Fried Rice | 蝦炒飯

Cơm chiên tôm

CA$15.95

425A - Young Chow Fried Rice | 楊洲炒飯

Cơm chiên dương châu ( lạpxưỡng xáxíu tôm)

BBQ Pork, Sausage, Shrimp, Egg

CA$14.95

425B - Beef Fried Rice | 牛肉炒飯

Cơm chiên thịt bò

CA$14.95

425C - Chicken Pineapple Fried Rice | 菠蘿雞炒飯

Cơm chiên thịt gà

CA$13.95

425D - Indonesian Fried Ric

Cơm chiên mắm tôm (đồ biển)

Shrimp, Dry Fish, Egg, Shrimp Paste

CA$15.95

425E - Salted Fish & Chicken Fried Rice | 咸魚雞粒炒飯

Cơm chiên cá mặn (thịt gà)

CA$15.95

425P - Pad-Thai Pineapple Chicken Fried Rice | 貴刁雞炒飯

with Pipeapple , Spicy

CA$14.95

Fried Noodle | 炒粉,麵

422 - Pad Thai Mixed Seafood | 海鮮炒貴刁

Phở xào đồ biển sót cà

Peanuts Garnish, Spicy, With Fish Cake, Calamari, Shrimp Tofu

CA$15.95

422C - Pad Thai Chicken | 雞炒貴刁

phở xào gà sót cà

Peanuts Garnish , Spicy, With tofu

CA$14.95

422B - Pad Siew Beef Noodle | 干炒牛河

Hủ tiếu xào bò sót thái

Peanut Garnish , Spicy

CA$14.95

422S - Shrimp Pad Thai | 蝦炒貴刁

phỏ xào tôm sót cà

Peanut Garnish, Spicy, With Tofu

CA$16.95

427 - Singapore Noodle with Seafood | 海鮮星洲炒米

Bún xào đồ biển với càri

Peanut Garnish, Spicy, With Mix Seafood

CA$15.95

427C - Singapore Noodle with Chicken | 雞肉星洲炒米

Bún xào gà với càri

Peanut Garnish , Spicy

CA$14.95

427B - Malaysian rice Noodle seafood chicken ( curry) 馬來海鮮雞炒河粉 (咖哩)

hủ tiếu xào đồ biển,gà với càri

Peanut Garnish ,

CA$15.95

470 - Saigon Chow Mien | 西貢海鮮炒麵

Mì xào giòn đồ biển ( Mì chiên phòng)

With Seafood, Chicken, Beef, mixed Vegetable

CA$18.95

471 - Shrimp Chow Mien | 蝦炒麵

Mì xào tôm

With mixed Vegetable

CA$18.95

472 - Chicken Chow Mien | 雞炒麵

Mì xào gà

With mixed Vegetable

CA$17.95

473 - Beef Chow Mien | 牛肉炒麵

Mì xào bò

With mixed Vegetable

CA$17.95

474 - Phuc Kien Chow Mien | 福建海鮮炒麵

Mì vàng phúc-kiến xào đồ biển

Peanut Garnish , With Chicken, Seafood mixed Vegetable

CA$15.95

475 - Cantonese Chow Mien | 廣東海鮮炒麵

Mì xào đồ biển bò gà (Quảng đông))

With Chicken, Seafood , Beef, mixed Vegetable

CA$18.95

476 - Black Bean Beef Chow Mien | 豉椒牛肉炒麵

Mì xào bò vời tầu xì (hạt tương đen)

With Pepper & Onion

CA$17.95

477 - Black Bean Beef Rice Noodle | 豉椒牛肉炒河

Hù tiếu xào bò với tầu xì (hạt tương đen)

With Pepper & Onion

CA$17.95

478 - Japanese Udon with Seafood | 泰式海鮮炒烏冬

bánh canh (udon) xào đồ biển với thái sót

Peanut Garnish , Spicy

CA$16.95

479 - Japanese Udon with Chicken | 泰式雞肉炒烏冬

bánh canh (udon) xào gà với thái sót

Peanut Garnish , Spicy

CA$14.95

480 - Glass noodle with Seafood ( Chap chae) | 韓式粉絲炒海鮮

hủ tiếu mỷ tho xào đồ biển

Contains Sesame Seed, Stir Fried Glass Noodle with Seafood

CA$15.95

480C - Glass noodle (Chap Chae) with Chicken 韓式粉絲炒雞肉

hủ tiếu mỷ tho xào gà

Contains Sesame Seed, Stir Fried Glass Noodle with Chicken

CA$14.95

481 - Spicy Thai Rice Noodle | 泰式辣味炒河粉

phở xào đồn biển, gà với quế ớt

Peanut Garnish , Spicy, With Chicken, Beef, Shrimp

CA$15.95

482 - Teriyaki pork with rice noodle | 燒汁叉燒炒瀨粉

Bún xào xá xíu Sót nhật

Contains Sesame Seed, BBQ Pork, Sausage, Egg, Beansprout

CA$14.95

482B - Teriyaki Black Pepper Beef Rice Noodle | 燒汁黑椒牛炒河

Hủ tiếu xào bò với sót tiêu đen

Contains peanuts, Spicy

CA$14.95

482C - Teriyaki Chicken Rice Noodle | 燒汁雞炒河

Hủ tiếu xào gà với Sót nhật

Contains Sesame Seed

CA$14.95

483 - Yellow Curry Chicken Pad Thai | 黃咖哩炒雞河

phở xào gà sót càri vàng

Contains peanuts, Spicy, Eggplant, Bamboo Shoot , Beansprout

CA$14.95

484 - Red Curry Beef Pad Thai | 紅咖哩牛炒河

Phở xào bò sót càri đỏ

Contains peanuts, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$14.95

485 - Seafood Curry Pad Thai | 紅咖哩海鮮炒粉

Phở xào đồ biển sót càri đỏ

Contains peanuts, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$16.95

486 - Seafood Ramen in Teriyaki Sauce | 燒汁海鮮炒拉麵

Mì nhật xào đồ biển sót nhật

Contains Sesame Seed

CA$15.95

486C - Chicken Ramen in Teriyaki Sauce | 燒汁雞炒拉麵

Mì nhật xào gà sót nhật

Contains Sesame Seed

CA$14.95

Dinner Curry | 咖哩

405 - Yellow Curry Chicken | 黃咖哩雞

Càri gà vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$16.95

405B - Vietnamese Yellow Curry Beef | 黃咖哩牛

Càri bò vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$17.95

440 - Vietnamese Yellow Curry Lamb | 黃咖哩羊

Càri dê vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$19.95

438 - Vietnamese Yellow Curry Tiger Shrimp | 黃咖哩蝦

Càri tơm vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$19.95

438M - Vietnamese Yellow Curry Mixed Seafood | 黃咖哩海鮮

Càri đồ biển vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$19.95

418 - Thai Green Curry Chicken | 青咖哩雞

Càri gà xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$16.95

418B - Thai Green Curry Beef | 青咖哩牛

Càri bò xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$17.95

444 - Thai Green Curry Fish | 青咖哩魚

Càri Cá xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$16.95

419 - Thai Green Curry Tiger Shrimp | 青咖哩蝦

Càri tôm xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$19.95

419M - Thai Green Curry Mixed Seafood | 青咖哩海鮮

Càri đồ biển xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$19.95

463 - Thai Red Curry Beef | 紅咖哩牛

Càri bò đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$17.95

463C - Thai Red Curry Chicken | 紅咖哩雞

Càri gà đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$16.95

463F - Thai Red Curry Fish | 紅咖哩魚

Càri cá đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$16.95

463S - Thai Red Curry Tiger Shrimp | 紅咖哩蝦

Càri tôm đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$19.95

463M - Thai Red Curry Mixed Seafood | 紅咖哩海鮮

Càri đồ biển đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$19.95

Seafood | 海鮮

415 - Stir Fried Lemongrass Shrimp | 香茅辣椒蝦球

Tơm xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$19.95

416 - Chilli Salt Calamari | 椒監尤魚

Mực chiên giòn muối ớt

Spicy

CA$16.95

430 - Stir Fried Shrimp & Broccoli | 西籣花蝦球

Tơm xào bông cải xanh

CA$19.95

431 - Black Bean Shrimp | 豉汁蝦球

Tơm xào tầu xì và ớt xanh

With Onion, Green & Red Pepper

CA$19.95

432 - Chili Salt Shrimp | 椒監蝦球

Tơm chiên giòn muối ớt

Spicy

CA$19.95

433 - Cashew Nut Shrimp | 腰果蝦球

Tơm xào hạt điều

Spicy, With mixed Vegetable

CA$19.95

433A - Spicy Coconut Shrimp | 椰汁蝦球

Tơm xào cốt dừa và quế ớt

Spicy, With mixed Vegetable

CA$19.95

434 - Sweet & Sour Crispy Fried Shrimp | 酸子蝦球

Tơm chiên giòn sót me

With Tamarind Sauce

CA$19.95

435 - Spicy Basil Shrimp | 香草辣椒蝦球

Tơm xào quế ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Snow Pea

CA$19.95

436 - Eggplant Shrimp | 泰式笳子蝦球

Tơm xào cà tím sót thái

Spicy

CA$19.95

437 - Black Pepper Shrimp | 黑椒炒蝦球

Tơm xào tiêu đen ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$19.95

439 - Mixed Seafood | 泰式椰汁海鮮煲

Đồ biển xào cốt dừa

Spicy, With mixed Vegetable, Spicy Coconut Sauce

CA$19.95

457 - Mango Shrimp | 芒果炒蝦

Tơm xào xoài

Spicy

CA$19.95

459 - Stir Fried Shrimps snow peas& asparagus | 雪豆蘆笱炒蝦

Tơm xào đậu hòa lan & măng tây

With Snow Pea & Asparagus

CA$19.95

441 - Mussels with Thai Sauce | 泰式炒青口

Chem chép xào thái sót

Spicy

CA$16.95

442 - Mussels with Black Bean Sauce | 豉汁炒青口

Chem chép xào tầu xì

Spicy

CA$16.95

443 - Mussels with Spicy Basil Sauce | 香草辣炒青口

Chem chép xào quế ớt

Spicy

CA$16.95

417 - Deep Fried Fish Fillet with Mango | 芒果炸魚柳

Cà chiên giòn nước nắm xoài

CA$15.95

417B - Deep Fried Fish Fillet with Spicy Chili Salt | 椒監魚柳

Cá chiên giòn muối ớt

Spicy

CA$15.95

420 - Deep Fried Fish Fillet with Tamarind Sauce | 酸子魚柳

Cá chiên giòn sót me chua

CA$15.95

420A - Fried Fish Fillet / Tomato ,S/S Sauce | 番笳炒魚柳

Cá chiên giòn sót cà chua

CA$15.95

420B - Fried Fish Fillet with Basil Sauce | 香草炒魚柳

Cá chiên giòn xào quế ớt

Spicy

CA$15.95

423 - Black pepper Fish Fillet | 黑椒魚柳煲

Cá kho tiêu đậu hủ

Spicy, With Tofu

CA$15.95

444B - Coconut Sauce Fish | 挪汁魚柳煲

Cá chiên giòn sót nước cốt dừa

Spicy

CA$15.95

462 -Stir Fried fish fillet snow peas& asparagus | 雪豆蘆笱炒魚柳

Cá xào đậu hào lan & măng tây

CA$15.95

466 - Thai General Tao Fish | 左宗魚柳

Cá chiên giòn sót chua ngọt

Spicy

CA$15.95

Beef and Pork | 豬,牛

408 - Korean BBQ Beef Short Rib | 韓燒牛仔骨

sườn bò nướng

CA$19.95

409 - Stir Fired Lemongrass Beef | 香茅辣椒炒牛肉

Bò xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$17.95

410 - Oriental Five Spice Beef Stew | 笳汁牛腩

Bò kho

CA$17.95

411 - Sate Beef | 沙爹炒牛肉

Bò xào saté ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Pineapple

CA$17.95

450 - Eggplant Beef | 泰式笳子牛

Bò xào cà tím sót thái

Spicy, With Thai Sauce

CA$17.95

451 - Black Bean Beef | 豉汁炒牛肉

Bò xào tậu xì (hạt tương đen)

With Onion, Green & Red Pepper

CA$17.95

452 - Stir Fried Beef | 雜菜炒牛肉

Bò xào dàu hào

With mixed Vegetable

CA$17.95

453 - Spicy Basil Beef |香草炒牛肉

Bò xào quế ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Snow Pea

CA$17.95

454 - Black Pepper Beef | 黑椒炒牛肉

Bò xào tiêu đen

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$17.95

455 - Stir Fried Tenderloin Steak Cubes | 午肉粒炒蘑菇

Bò lúc lắt

With Mushroom

CA$18.95

460 - Beef with Snow Peas & Asparagus | 雪豆蘆筍牛肉

Bò xào đậu hàolan & măng tây

CA$17.95

464B - Ginger Beef | 西籣花薑絲牛肉

Bò xào bông cãi xanh và gừng

With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$17.95

421 - Spicy Black Pepper Pork with Tofu | 黑椒豬肉煲

Thịt kho tiêu và đậu hủ

Spicy, With Tofu

CA$14.95

424 - Grilled Lemongrass Pork Chop | 香茅煎豬扒

Sườn nướng 4 miếng

CA$18.95

424B - Sweet & Sour Pork | 甜酸咕嚕肉

Heo xào chua ngọt

With Onion, Green & Red Pepper, Pineapple

CA$14.95

467 - Thai General Tao Pork | 左宗咕嚕肉

Heo xào Genertao sót

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$14.95

Chicken | 雞 gà

406 - Lemon Grass Chicken | 香茅辣椒炒雞

Gà xào sả ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$16.95

407 - BBQ Lemongrass Chicken | 香茅煎雞扒

Gà nướng

CA$18.95

424A - Sweet & Sour Chicken | 番笳甜酸雞

Gà chiên giòn chua ngọt

With Tomato

CA$16.95

424C - Sweet & Sour Tamarind Chicken | 酸子雞

Gà chiên giòn sót me chua

With Onion, Green & Red Pepper

CA$16.95

428 - Sate Chicken | 沙爹炒雞

Gà xào saté và ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Pineapple

CA$16.95

429 - Black Bean Chicken | 豉汁炒雞

Gà xào tầu xị (hạt tương đen)

With Onion, Green & Red Pepper

CA$16.95

445 - Stir Fried Chicken | 雜菜炒雞

Gà xào dầu hào

With mixed Vegetable

CA$16.95

446 - Cashew Chicken | 腰果雞

Gà xào hạt điều

Spicy, With mixed Vegetable

CA$16.95

447 - Basil Chicken | 香草雞

Gà xào quế ớt xanh

With Onion, Green & Red Pepper, Snow Pea, Spicy

CA$16.95

448 - Eggplant Chicken | 泰式笳子雞

Gà xào cà tím thái sót

With Thai Sauce, Spicy

CA$16.95

449 - Black Pepper Chicken | 黑椒炒雞

Gà xào tiêu đen

With Onion, Green & Red Pepper , Spicy

CA$16.95

456 - Mango Chicken | 芒果雞

Gà xào xoài

With Onion, Green & Red Pepper , Spicy

CA$16.95

458 -Chicken Snow Peas & Asparagus | 雪豆蘆筍炒雞

Gà xào đậu hàolan & măng tây

With Snow Pea & Asparagus

CA$16.95

464 - Ginger Chicken | 西籣花薑絲炒雞

Gà xào bông cải xanh và gừng

With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$16.95

465 - Thai General Tao Chicken | 左宗雞

Gà chiên giòn sót gener tao

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$16.95

468 - Crispy Taiwanese Spicy Chicken | 監酥雞

Gà chiên giòn muối tiêu

CA$16.95

Side | 另加 白飯, 粉,麵

426 - Steam Rice | 白飯

cơm trắng

CA$2.95

426A - Sticky Rice | 糯米飯

cơm nếp (xôi)

CA$2.95

426B - Vermicelli | 米粉

bún

CA$2.95

426C - Rice Noodle | 河粉

bánh phở

CA$2.95

426E - Egg noodle | 蛋麵

mì sợi

CA$2.95

426R - Ramen | 拉麵

mì ( nhật bản )

CA$2.95

Vegetable Dishes | 蔬菜

601 - Fresh Tofu Rolls | 豆腐卷

Đậu hủ gỏi cuốn

Peanut Garnish ,

CA$6.95

602 - Deep Fried Veggie Spring Rolls |炸 齊春卷

Chả giò rau cải

CA$7.50

630 - Vietnamese Sweet & Sour Soup | 越式酸湯

Canh chua đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato

CA$5.95

631 - Thai Tom Yum Soup } 冬陰豆腐湯

Canh chua tomyum đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato, Mushroom

CA$5.95

632 - Thai Coconut Soup | 椰汁豆腐湯

Canh chua cốt dừa đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato, Mushroom

CA$5.95

609 - Tom Yum Vermicelli Noodle Soup | 冬險湯米粉

Bún canh chua tomyum đậu hủ

Spicy, With mixed Vegetable, Tofu , Tomato, Mushroom

CA$12.95

610 - Stir Fried Vegetable on Vermicelli | 雜菜檬

Bún rau cải xào

With mixed Vegetable,

CA$12.95

611 - Vietnamese Yellow Curry on Vermicelli | 黃咖哩檬

Bún càri đậu hủ

Contains peanuts, Spicy, With Onion and Potatoes, Tofu, Mushroom

CA$12.95

612 - Thai Green Curry on Vermicelli | 青咖哩檬

Bún càri xanh đậu hủ

Contains peanuts, Spicy, With Onion and Potatoes, Tofu, Mushroom

CA$12.95

612R - Thai Red Curry on Vermicelli | 紅咖哩檬

Bún càri đỏ đậu hủ

Contains peanuts, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot, Mushroom, Tofu

CA$12.95

613 - Vegetable Spring Roll Vermicelli | 春卷檬

Bún chả giò chay

Peanut Garnish ,

CA$12.95

620 - Mixed Vegetable & Tofu on Rice | 雜菜飯

Cơm rau cải xào đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato

CA$12.95

621 - Vietnamese Yellow Curry on Rice | 黃咖哩飯

Cơm càri vàng đậu hủ

Spicy, With Onion and Potatoes,Mushroom, Tofu

CA$12.95

622 - Thai Green Curry on Rice | 青咖哩飯

Cơm càri xanh đậu hủ

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Tofu

CA$12.95

622R - Thai Red Curry on Rice | 紅咖哩飯

Cơm càri đỏ đậu hủ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot, Mushroom, Tofu

CA$12.95

640 - Stir Fried Mixed Vegetable & Tofu | 炒雜菜

Rau cải xào đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

641 - Spicy Black Pepper Tofu | 黑椒豆腐煲

Đậu hủ kho tiêu

Spicy

CA$14.95

642 - Thai Green Curry | 青咖哩

Càri xanh đậu hủ

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Tofu, Mushroom

CA$14.95

642R - Thai Red Curry | 紅咖哩

Càri đỏ đậu hủ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot, Mushroom, Tofu

CA$14.95

643 - Vietnamese Yellow Curry | 黃咖哩

Càri vàng đậu hủ

Spicy, With Onion and Potatoes, Tofu, Mushroom

CA$14.95

644 - Vegetable Pad Thai | 齊貴刁

Phở xào rau cài sót cà ( ketchup)

Peanut Garnish , Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

644C - Curry Vegetable Pad Thai | 黃咖哩貴刁

Phở xào càri và đậu hủ

Peanut Garnish, Spicy, With Onion and Tofu, Mushroom

CA$14.95

645 - Vegetable Singapore Noodle | 星洲炒米

Bún xào rau cải càri

Peanut Garnish, Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

646 - Stir Fry Vegetable Chow Mien | 雜菜炒麵

Mì xào dòn rau cải

Contains peanuts, Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$16.95

647 - Mushroom & Basil Fried Rice | 香草蘑菇炒飯

Cơm chiên nắm rơm và quế

CA$14.95

648 - Deep Fried Tofu & Broccoli | 豉汁西籣花豆腐

Đậu chiên gìòn sót tầu xì và bông cải xanh

CA$14.95

649 - Stir Fried Vegetable in black bean sauce | 豉汁炒雜菜

Rau cải xào đậu hủ sót tầu xì

With Black Bean Sauce

CA$14.95

650 - Spicy Coconut Vegetable | 椰汁炒雜菜

Rau cải xào đậu hủ sót cốt dừa

Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

651 - Stir Fried Vegetable Udon Noodle | 吋菜炒烏冬

Bánh canh ( udon) xào rau cải thái sót

Contains peanuts, Spicy, With mixed Vegetable

CA$14.95

652 - Stir Fried eggplant & Tofu - 泰式笳子豆腐

Cà tím xào đậu hủ sót thái

CA$14.95

653 - Stir Fried Vegetables | 炒吋菜

Rau Cải xào.

Broccoli, Bak Choi, Snow Peas

CA$12.95

654 - Ma Po Tofu | 麻婆豆腐

Đậu hủ sót ớt cay

Spicy

CA$12.95

656 - Cashew Tofu | 腰果炒雜菜

Rau cải xào hạt điều sót thái

Spicy, With mixed Vegetable

CA$14.95

657 - Spicy Basil Tofu | 香草炒雜菜

Rau cải và đậu hủ xào quế ớt

Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

658 - Teriyaki Tofu Ramen | 照燒汁炒拉麵

Mì nhật xào đậu hủ sót nhật ( teriyaki sauce )

Contains Sesame Seed, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

Services

Pickup

Opening Hours

Monday

11:00 am - 9:00 pm

Tuesday

11:00 am - 9:00 pm

Wednesday

11:00 am - 9:00 pm

Thursday

11:00 am - 9:00 pm

Friday

11:00 am - 10:00 pm

Saturday

11:00 am - 10:00 pm

Sunday

11:00 am - 9:00 pm

Special Opening Hours

Location

2080 Appleby Line, Burlington, Ontario L7L 6H2, Canada

Phone

(905) 336-0188

Powered By CloudWaitress